Privacybeleid de Blokkendoos VOF

De Blokkendoos VOF

De Brakel 12
2992 BA Heerjansdam
KvK 58391754

 

De Blokkendoos VOF verwerkt een aantal persoonsgegevens. In dit privacybeleid is te lezen hoe daarmee omgegaan wordt. De persoonsgegevens worden om een aantal redenen verzameld:

1. Het voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving (denk bijvoorbeeld aan de regelgeving over de opzet van een factuur)

2. Om contact op te nemen met de offerteaanvrager / klant.

 

Deze persoonsgegevens worden zowel digitaal als hard-copy in de administratie bewaard. De volgende gegevens vragen we van u:

1. Naam, adres, postcode, woonplaats

2. Telefoonnummer

3. E-mailadres

4. Bankgegevens (alleen indien er een offerte wordt geaccepteerd en er een factuur betaald moet worden)

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. De gegevens kunnen alleen worden verwijderd als deze niet juist of niet meer relevant zijn.

 

De Blokkendoos VOF behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden gepubliceerd op de website, www.deblokkendoos.org. De Blokkendoos VOF raadt de bezoeker aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

 

In geval van een datalek zal de Blokkendoos VOF altijd voldoen aan de meldplicht datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en haar instructies opvolgen.

 

Verstrekking aan derden

De Blokkendoos VOF zal de persoonsgegevens van de offerteaanvrager niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 6.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.

 

Het is de Blokkendoos VOF toegestaan de persoonsgegevens van de offerteaanvrager aan een derde te verstrekken:

1. indien de offerteaanvrager daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;

2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;

3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van de Blokkendoos VOF;

4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;

5. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;

6. ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van andere gebruikers van de website;

7. het noodzakelijk is voor de dienstverlening van de Blokkendoos VOF. De Blokkendoos VOF is verplicht om alle contractverplichtingen (en informatieplichten) gericht op een correcte naleving van de privacyregels en het bepaalde in de AVG onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

De Blokkendoos VOF is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen contractverplichtingen (en informatieplichten) onverkort opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige opdracht.

 

Termijn van bewaren

 

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

Contactgegevens van offerteaanvragers zullen, indien sprake van een niet-geaccepteerde offerte, direct verwijderd worden.

 

Website

 

Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. De Blokkendoos VOF aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de bezoeker het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen.

 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar; onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over

een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 

Cookies

 

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van de bezoeker. Cookies kunnen de computer van de bezoeker of de bestanden die op de computer staan niet beschadigen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

De bezoeker heeft de mogelijkheid zijn internet browser op een dergelijke wijze aan te passen dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd en dat het plaatsen van cookies volledig wordt geblokkeerd. Op welke wijze de bezoeker cookies kan verwijderen en het plaatsen van cookies kan blokkeren verschilt per internet browser. Voor meer informatie daarover kan de bezoeker de help-functie van zijn browser raadplegen. Het verwijderen en blokkeren van cookies kan tot gevolg hebben dat de bezoeker niet van alle onderdelen van de website gebruik kan maken.

Enkel indien de bezoeker daarvoor vooraf toestemming heeft verleend, plaatst De Blokkendoos VOF cookies die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de website, de levering van de online diensten of voor analyse doeleinden.

Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten ("liken") op Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De Blokkendoos VOF heeft daar geen invloed op. De bezoeker dient de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) raadt te plegen om te lezen wat zij met (persoons)gegevens van de bezoeker doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar Facebook en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Voor meer informatie: http://www.facebook.com/policies.

Cookies maken het voor ons gemakkelijker om u onze diensten aan te bieden. Met het gebruik van onze diensten geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie
Cookies maken het voor ons gemakkelijker om u onze diensten aan te bieden. Met het gebruik van onze diensten geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok